Mgr. Jan Novák

webové stránky zdarma

Amerika

1)Objevení K. Kolumbus (12. října 1492)
2)V 16. století začínají Evropané pronikat do nitra Ameriky (kolonizace):
-Španělé a Portugalci  (jih)
-Britové a Francouzi (sever)

3)  Přistěhovalectví v období světových válek

-Celkem 724 mil. obyvatel (bílí, černí, žlutí obyv. + míšenci), husté osídlení jen na SV USA a LaPlata
-Osídlování:
a)Původní obyvatelstvo (Indiáni, Eskymáci – z Asie)

  – významné říše (Inkové, Aztékové, Mayové)

b)  Evropané:

-  kolonisté (Španělé, Portugalci – JA, Angličané, Francouzi – SA)

-Přistěhovalci (20. století)

c) Afričané – otroci

Problémy: rasismus, osídlení (řídké x velkoměsta), vymizení původních obyvatel, chudoba (slumy, favelas – chudinské čtvrti), emigrace (do USA)